Skriv ut / Spara till pdf

Avinco flight school

Fredrik Nilsson

Avinco flight school

46709925316 – avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Avinco flight school
559124-9759
SE.DTO.0058
Tillägg av biträdande skolchef för varje bas.
Gröningagårdsvägen 22, 432 47 Varberg
avincoab@gmail.com
Fredrik Nilsson
46709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
Fredrik Nilsson
46709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
ESGF
Fredrik Nilsson
46709925316
avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESGM
Fredrik Nilsson
46709925316
avincoab@gmail.com
ESGV
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-FAA
Piper 28
SE-IKF
Piper 24
SE-GBH
Piper 28
SE-IIT
Cessna 172
SE-GTL
Cessna 172
SE-KUV
Piper 28
SE-LKV
Piper 28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-MEC
Piper 28
SE-KMZ
Piper 28
ESGF
Hönryd, 311 90 Morup
PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP med tillhörande teori.
ESGM
Öresten, 511 91 Skene
PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP med tillhörande teori.
ESGV
Getterövägen 2, 432 93 Varberg
PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP med tillhörande teori.
25 maj 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Varberg, 29 maj 2020
Signature
Fredrik Nilsson, företrädare
Signature
Fredrik Nilsson, skolchef
Signature
Fredrik Nilsson
Varberg, 29 maj 2020