Skriv ut / Spara till pdf

Internord flight training DTO 0059

Anders Gruvald

Internord flight training DTO 0059

0702717202 – tflyg.sweden@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Internord flight training DTO 0059
5104186654
Gruvgränd 8 71830 Frövi
tflyg.sweden@gmail.com
Anders Gruvald
0702717202
tflyg.sweden@gmail.com
195104186654
Anders Gruvald
0702717202
tflyg.sweden@gmail.com
195104186654
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IBG,SE-IZI,
Cessna172,Piper pa 28
Örebro Airport
Hangarvägen 70594 Örebro
Flygteori,lektionsbaserad,PPL,Mörker,Klassutbildning SEP(Land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
20 oktober 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Frövi , 20 oktober 2023
Signature
Anders Gruvald , företrädare
Signature
Anders Gruvald , skolchef
Signature
Anders Gruvald
Frövi , 20 oktober 2023