Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Jimmy Nilsson

Umeå Flygklubb

070-6045772 – jimmy.j.nilsson@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
BOX 4042, 904 02 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070-6827056
mats.johansson@virtuadome.se
190000000000
Jimmy Nilsson
070-6045772
jimmy.j.nilsson@gmail.com
199004031895
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG
SE-GVS
Piper PA28
SE-GLH
Piper PA28
SE-LXG
Cessna 182
SE-LLM
BDOG

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32, 904 22 Umeå
Örnsköldsvik Airport
Västanå 100, 896 91 Husum
3 september 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 14 augusti 2018
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Jimmy Nilsson, skolchef