Skriv ut / Spara till pdf

Östersunds Flygklubb

Kjell-Åke Jonsson

Östersunds Flygklubb

070-5222907 – kjell-ake.jonsson@grandnorth.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Östersunds Flygklubb
893200-4511
Box 237, 831 23 ÖSTERSUND
utbildning@flygklubben.se
Kjell-Åke Jonsson
070-5222907
kjell-ake.jonsson@grandnorth.se
Göran Haraldsson
Kjell-Åke Jonsson
070-5222907
kjell-ake.jonsson@grandnorth.se
195410258239
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LVA
DA40
Optands Flygfält
Optands Flygfält, 831 92, Östersund
PPL, LAPL och mörker praktik

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
15 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Östersund, 7 november 2018
Signature
Kjell-Åke Jonsson, företrädare
Signature
Kjell-Åke Jonsson, skolchef
Signature
Kjell-Åke Jonsson
Östersund, 7 november 2018