Skriv ut / Spara till pdf

Norrköpings automobil och flygklubb

Björn Ahlgren

Norrköpings automobil och flygklubb

0705127030 – Bahlgren43@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings automobil och flygklubb
825000-3442
se.dto.0042
Ändring av ordförande samt tillägg i teoriutbildningen.
Slakthusvägen 10 60592 Norrköping
info@nafk.se
Patrik Sallermo
0709676790
Patrik.sallermo@gmail.com
7904042012
Björn Ahlgren
0705127030
Bahlgren43@hotmail.com
4301034338
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IHI
Cessna C-172S

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LPY
Cessna C-172P
SE-VKA
ATEC Zephyr 2000
Norrköpings flygplats
Norrköpings flygplats 60361 Norrköping
Flygteori LAPL(A)/PPL(A)-Lektionsbaserad samt på distans i egen takt, UL, PPL, Mörker
8 april 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping, 16 juni 2021
Signature
Patrik Sallermo, företrädare
Signature
Björn Ahlgren, skolchef
Signature
Patrik Sallermo
Norrköping, 16 juni 2021