Skriv ut / Spara till pdf

Norrköpings automobil och flygklubb

Björn Ahlgren

Norrköpings automobil och flygklubb

0705127030 – Bahlgren43@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings automobil och flygklubb
825000-3442
se.dto.0042
Ändring av ordförande samt tillägg i teoriutbildningen.
Slakthusvägen 10 60592 Norrköping
info@nafk.se
Patrik Sallermo
0709676790
Patrik.sallermo@gmail.com
7904042012
Björn Ahlgren
0705127030
Bahlgren43@hotmail.com
4301034338
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IHI
Cessna C-172S

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LPY
Cessna C-172P
SE-VKA
ATEC Zephyr 2000
Norrköpings flygplats
Norrköpings flygplats 60361 Norrköping
Flygteori LAPL(A)/PPL(A)-Lektionsbaserad samt på distans i egen takt, UL, PPL, Mörker
8 april 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping, 16 juni 2021
Signature
Patrik Sallermo, företrädare
Signature
Björn Ahlgren, skolchef