Skriv ut / Spara till pdf

Örestens Flygskola

Emil Englund

Örestens Flygskola

0730588349 – emil_englund@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örestens Flygskola
865000-5039
Box 2111 511 02 Skene
amiojan@telia.com
Kjell Saxevall
0708824231
kjell.saxevall@telia.com
19590226-8910
Emil Englund
0730588349
emil_englund@hotmail.com
8711247877
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GTL
Cessna 172
SE-IIT
Cessna 172
SE-KUV
P28A
SE-IKF
PA24

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örestens Flygklubb
511 91 Mark
Flygutbildning
1 september 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Frillesås, 23 juni 2020
Signature
Kjell Saxevall, företrädare
Signature
Emil Englund, skolchef
Signature
Kjell Saxevall
Frillesås, 23 juni 2020