Skriv ut / Spara till pdf

Örestens Flygskola

Emil Englund

Örestens Flygskola

0730588349 – emil_englund@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örestens Flygskola
865000-5039
Box 2111 511 02 Skene
amiojan@telia.com
Kjell Saxevall
0708824231
kjell.saxevall@telia.com
19590226-8910
Emil Englund
0730588349
emil_englund@hotmail.com
8711247877
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GTL
Cessna 172
SE-IIT
Cessna 172
SE-KUV
P28A
SE-IKF
PA24

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örestens Flygklubb
511 91 Mark
Flygutbildning
1 september 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Frillesås, 23 juni 2020
Signature
Kjell Saxevall, företrädare
Signature
Emil Englund, skolchef