Skriv ut / Spara till pdf

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

Benny Eklund

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

0705 101306 – benny@eklund.nu

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Motorflygarna Uppsala Flygklubb
802439-1917
c/o B Eklund, St Johannesgatan 4b, 753 11 Uppsala
benny@eklund.nu
Michael Jester
0706 209075
M.Jester@telia.com
19550209-3239
Benny Eklund
0705 101306
benny@eklund.nu
19460520-0510
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-ICL
PA28
SE-LTK
C172
SE-MBN
C172
SE-KUZ
C150

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KEZ
PA25
Sundbro Flygfält, (ESKC)
Sundbro 423, 743 82 Bälinge (besöksadress)
Flygteori LAPL(A)/PPL(A), LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
1 april 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Uppsala, 13 mars 2019
Signature
Michael Jester, företrädare
Signature
Benny Eklund, skolchef
Signature
Michael Jester
Uppsala, 13 mars 2019