Skriv ut / Spara till pdf

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

Benny Eklund

Motorflygarna Uppsala Flygklubb

0705 101306 – benny@eklund.nu

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Motorflygarna Uppsala Flygklubb
802439-1917
c/o B Eklund, St Johannesgatan 4b, 753 11 Uppsala
benny@eklund.nu
Michael Jester
0706 209075
M.Jester@telia.com
19550209-3239
Benny Eklund
0705 101306
benny@eklund.nu
19460520-0510
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-ICL
PA28
SE-LTK
C172
SE-MBN
C172
SE-KUZ
C150

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KEZ
PA25
Sundbro Flygfält, (ESKC)
Sundbro 423, 743 82 Bälinge (besöksadress)
Flygteori LAPL(A)/PPL(A), LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
1 april 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Uppsala, 13 mars 2019
Signature
Michael Jester, företrädare
Signature
Benny Eklund, skolchef