Skriv ut / Spara till pdf

Senaste testen

sdgrgrgreg

Senaste testen

3453453453453 – sdfsdgdf@hthtrhrth.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Senaste testen
23124214
erregert
regtretrt@rtytrytry.se
sdfgrgaewrg
435435435
ghjkhgkj@etetr.se
23423434
sdgrgrgreg
3453453453453
sdfsdgdf@hthtrhrth.se
35345435345
Mörker, Aerobatic
345433463
43645646
qwr34r34r3
23t34t431
w3r3r23

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
25 november 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 4 november 2019
Signature
sdfgrgaewrg, företrädare
Signature
sdgrgrgreg, skolchef
Signature
sdfgrgaewrg
Malmö, 4 november 2019