Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Verner Lind

Umeå Flygklubb

070-347 57 98 – lindverner@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
SE.DTO.0017
Åtgärder till begäran om komplettering (TSL 2018-7028): - Säkerhetspolicy reviderad för att omhänderta samtliga krav enligt AMC1 DTO.GEN.210(a)(1)(ii) - Borttagande av luftfartyget SE-LLM från deklaration - Borttagande av Aerobatic kurs från deklaration Ändring av utbildningsansvarig.
Box 4042, 904 02 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070–6827056
mats.johansson@virtuadome.se
19850907-7114
Verner Lind
070-347 57 98
lindverner@gmail.com
19640419-1758
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
Piper PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-GLH
Piper PA28
SE-LXG
Cessna C182
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32, 904 22 Umeå
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker och Klassutbildning SEP (land)
Örnsköldsvik airport
Västanå 100, 896 91 Husum
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker och Klassutbildning SEP (land)
31 maj 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 30 maj 2019
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Verner Lind, skolchef
Signature
Mats Johansson
Umeå, 30 maj 2019