Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Verner Lind

Umeå Flygklubb

070-347 57 98 – lindverner@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
SE.DTO.0017
Åtgärder till begäran om komplettering (TSL 2018-7028): - Säkerhetspolicy reviderad för att omhänderta samtliga krav enligt AMC1 DTO.GEN.210(a)(1)(ii) - Borttagande av luftfartyget SE-LLM från deklaration - Borttagande av Aerobatic kurs från deklaration Ändring av utbildningsansvarig.
Box 4042, 904 02 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070–6827056
mats.johansson@virtuadome.se
19850907-7114
Verner Lind
070-347 57 98
lindverner@gmail.com
19640419-1758
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
Piper PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-GLH
Piper PA28
SE-LXG
Cessna C182
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32, 904 22 Umeå
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker och Klassutbildning SEP (land)
Örnsköldsvik airport
Västanå 100, 896 91 Husum
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker och Klassutbildning SEP (land)
31 maj 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 30 maj 2019
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Verner Lind, skolchef