Skriv ut / Spara till pdf

Borlänge flygklubb

Anders Lidén

Borlänge flygklubb

070-611 22 55 – daniel@bfk.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borlänge flygklubb
882600-0187
Nybrovägen 53
info@bfk.nu
Bengt Persson
070-7692535
bengt@bfk.nu
999999-9999
Anders Lidén
070-611 22 55
daniel@bfk.se
99999-9999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL
SE-GGO
Cessna 172
Borlänge flygplats
LAPL(S), LAPL(A)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borlänge flygplats
3 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Falun, 5 april 2019
Bengt Persson, företrädare
Anders Lidén, skolchef
Bengt Persson
Falun, 5 april 2019