Skriv ut / Spara till pdf

Lapplands Flygsällskap

Ulf Levander

Lapplands Flygsällskap

0705204600 – ulf.levander@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Lapplands Flygsällskap
802451-0706
Byvägen 25 924 93 Gargnäs
osten_dahlstrom@hotmail.com
Östen Dahlström Kassör
0706072732
osten_dahlstrom@hotmail.com
195209038552
Ulf Levander
0705204600
ulf.levander@telia.com
194807068970
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-GKE
Cessna 172
Arvidsjaur ESNX
Flygplatsen Arvidsjaur
PPL, LAPL,Sjö,Teori

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 mars 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Arvidsjaur, 27 februari 2019
Signature
Östen Dahlström Kassör, företrädare
Signature
Ulf Levander, skolchef