Skriv ut / Spara till pdf

Lapplands Flygsällskap

Ulf Levander

Lapplands Flygsällskap

0705204600 – ulf.levander@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Lapplands Flygsällskap
802451-0706
Byvägen 25 924 93 Gargnäs
osten_dahlstrom@hotmail.com
Östen Dahlström Kassör
0706072732
osten_dahlstrom@hotmail.com
195209038552
Ulf Levander
0705204600
ulf.levander@telia.com
194807068970
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-GKE
Cessna 172
Arvidsjaur ESNX
Flygplatsen Arvidsjaur
PPL, LAPL,Sjö,Teori

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 mars 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Arvidsjaur, 27 februari 2019
Signature
Östen Dahlström Kassör, företrädare
Signature
Ulf Levander, skolchef
Signature
Östen Dahlström Kassör
Arvidsjaur, 27 februari 2019