Skriv ut / Spara till pdf

Sundsvalls Flygsällskap

Jan Holmberg

Sundsvalls Flygsällskap

0706853569 – bergeforsen@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sundsvalls Flygsällskap
889200-3784
Midlandavägen 3
info@sundsvallsflygsallskap.se
Jonas Wallerstedt
0709148999
info@sundsvallsflygsallskap.se
780318-2059
Jan Holmberg
0706853569
bergeforsen@hotmail.com
19610404-7839
LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MDD
Cessna 172
Sundsvall Timrå Airport
Midlandavägen 3
PPL, LAPL, Mörker

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
5 mars 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Sundsvall, 9 december 2018
Signature
Jonas Wallerstedt, företrädare
Signature
Jan Holmberg, skolchef
Signature
Jonas Wallerstedt
Sundsvall, 9 december 2018