Skriv ut / Spara till pdf

Eslövs Flygklubb

Claes Brismar

Eslövs Flygklubb

0708198203 – claes@interceptab.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eslövs Flygklubb
845000-5767
SE.DTO.0026
Uppdatering mörkerutbildning. Kompletteringar enligt TSL 2021-5270 Bilagor: - Hyresavtal med Sjöbo Flygklubb - Hyresavtal med Söderslätts Flygklubb - Årsrapport 2020 med identifierade risker
Box 176, 241 23 Eslöv
info@eslovsflygklubb.se
Bo-Ingvar Bengtsson
0705235835
kassor@eslovsflygklubb.se
19461122-3977
Claes Brismar
0708198203
claes@interceptab.se
19490313-0195
Sjöbo Flygfält
Tommy Mårtensson
0708739554
tommy.martensson.toarp@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Velling/Söderslätt
Tommy Mårtensson
0708739554
tommy.martensson.toarp@gmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IFZ
Cessna 152
SE-GKF
Cessna 172
SE-FXT
Cessna 172
SE-LOH
Piper PA 28
SE-LXN
Cessna 172
SE-ICM
Piper PA 28
Eslövs Flygfält
Flygplatsvägen 33, 241 23 Eslöv
Flygteori LAPL(A) PPL(A) - Lektions- och CBT-baserad,LAPL, PPL,Mörker, Klassbehörighet SEP

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
15 januari 2020

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Eslöv, 15 september 2021
Signature
Bo-Ingvar Bengtsson, företrädare
Signature
Claes Brismar, skolchef
Signature
Bo-Ingvar Bengtsson
Eslöv, 15 september 2021