Skriv ut / Spara till pdf

Norrköpings Automobil & Flygklubb

Björn Ahlgren

Norrköpings Automobil & Flygklubb

0705-127030 – Bahlgren43@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings Automobil & Flygklubb
825000-3442
Slakthusvägen 10 605 92 Norrköping
info@nafk.se
Kent Lööw
070-3312405
k.loow@telia.com
420823-6739
Björn Ahlgren
0705-127030
Bahlgren43@hotmail.com
430103
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IHI
C172S
SE-LPY
C172P

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköping Flygplats
Slakthusvägen 10
FLYGTEORI,PPL , LAPL,MÖRKER,SEP
8 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

NORRKÖPING, 21 mars 2019
Kent Lööw, företrädare
Björn Ahlgren, skolchef
Kent Lööw
NORRKÖPING, 21 mars 2019