Skriv ut / Spara till pdf

Roslagens Flygklubb Flygskola DTO

Kurt Sjöberg

Roslagens Flygklubb Flygskola DTO

0736-005943 – kurt.sjoberg@abc.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Roslagens Flygklubb Flygskola DTO
814400-5538
SE.DTO.0019
Roslagens FK DTO bedriver teoriutbildning till PPL, LAPL och NQ. Vi använder primärt www.flygcert.com som material för distansstudier, och kompletterar detta med träffar då eleverna möter erfarna piloter/klubbmedlemmar för genomgångar. Vi använder då KSAKs material som referens. Vi följer elevernas prov, analyserar felaktiga svar och behov av kompletterande utbildning, samt kontrollerar att eleven uppfyller kraven för examination.
Flygfiskvägen 20, 761 41 Norrtälje
per.winberg@afaforsakring.se
Per Winberg
0708939552
per.winberg@afaforsakring.se
19610308-1136
Kurt Sjöberg
0736-005943
kurt.sjoberg@abc.se
600120-1133
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker
SE-KRG
Piper PA-28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-GYE
Cessna 172
SE-LVN
Diamond DA40
Norrtälje Roslagens flygplats ESSN
Flygfiskvägen 20, 761 41 Norrtälje
LAPL, PPL,NQ
29 oktober 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrtälje, 9 april 2021
Signature
Per Winberg, företrädare
Signature
Kurt Sjöberg, skolchef
Signature
Per Winberg
Norrtälje, 9 april 2021