Skriv ut / Spara till pdf

Blekinge Flygklubb

Christian Darnell

Blekinge Flygklubb

0768-557727 – christian.darnell@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Blekinge Flygklubb
835600-0144
SE.DTO.0002
Utbildningsprogram mörker reviderad efter ED Decision 2020/005/R.
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
blekingefk@gmail.com
Martin Skog
0708-576009
martin.skogh@gmail.com
730717-3539
Christian Darnell
0768-557727
christian.darnell@gmail.com
770827-2914
Ronneby Flygplats, utbildningsansvarig Aerobatic
Daniel Karlsson
0708-961904
bingaflyg@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-FVR
Diamond DV20
SE-LOY
Diamond DA40
SE-MIH
Diamond DA40
SE-MHS
ZLIN 242L
D-ERAC
Diamond DV20
Ronneby Flygplats ESDF
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
Alla ovan angivna kurser
28 oktober 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kallinge, 28 oktober 2021
Signature
Martin Skog, företrädare
Signature
Christian Darnell, skolchef
Signature
Martin Skog
Kallinge, 28 oktober 2021