Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands flygklubb

Peter Magnusson

Värmlands flygklubb

070-9185730 – peter.magnusson@avicon.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands flygklubb
8732002616
Våldalen 570
info@varmlandsflygklubb.se
Jan Holm
070-4226993
jan@ektek.se
570107-6233
Peter Magnusson
070-9185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-LZT
C172
SE-LHT
PA28
SE-LZZ
R2160

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Karlstad Airport, ESOK
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Alla kurser som ingår i DTO enl denna deklaration
17 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 10 september 2018
Signature
Jan Holm, företrädare
Signature
Peter Magnusson, skolchef
Signature
Jan Holm
Karlstad, 10 september 2018