Skriv ut / Spara till pdf

Avinco Flight School SE.DTO.0058

Fredrik Nilsson

Avinco Flight School SE.DTO.0058

0709925316 – avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Avinco Flight School SE.DTO.0058
559124-9759
Gröningagårdsvägen 22, 432 47 Varberg
avincoab@gmail.com
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GIK
P28A
SE-GBH
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESGF
Hönryd, 311 90 Morup
PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP
12 januari 2024

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Varberg, 11 januari 2024
Fredrik Nilsson, företrädare
Fredrik Nilsson, skolchef
Fredrik Nilsson
Varberg, 11 januari 2024