Skriv ut / Spara till pdf

Luleå-Boden Flygklubb

Anders Magnusson

Luleå-Boden Flygklubb

076-788 18 64 – ragge@tethuvudet.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Luleå-Boden Flygklubb
897000-9612
Box 98, 971 04 Luleå
skolning@lbfk.com
Robert Grenemark
070-363 05 10
robert.grenemark@gmail.com
840725-8956
Anders Magnusson
076-788 18 64
ragge@tethuvudet.se
680216-7954
Granudden Sjöflyghamn
Peter Jonsson
070-372 64 07
hem@peterjonsson.nu
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg
SE-MDE
Cessna 172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LUZ
Cessna 172
SE-LKO
Cessna 172 RG
SE-MCZ
Husky A-1B
SE-KGE
Husky A-1
Luleå-Kallax Flygplats
Luftfartsvägen (Platta 10)
Flygteori och Flygskolning PPL, LAPL, Mörker
Granudden Sjöflyghamn
Granuddsvägen 239, 972 51 Luleå
Sjöflygskolning
30 juni 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Luleå, 30 juni 2023
Signature
Robert Grenemark, företrädare
Signature
Anders Magnusson, skolchef
Signature
Robert Grenemark
Luleå, 30 juni 2023