Skriv ut / Spara till pdf

Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb

Tomas Kraft

Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb

070-853 13 82 – kraft.tomas@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb
866601-2136
SE.DTO.0028
Byte av utbildningsansvarig Ny utbildnings ansvarig Tomas Kraft 19610422-5971
Flygplatsvägen 8, 541 91 Skövde
skovdemfk@telia.com
Tomas Kraft
070-853 13 82
kraft.tomas@TELIA.COM
19610422-5971
Tomas Kraft
070-853 13 82
kraft.tomas@telia.com
19610422-5971
Falköpings flygplats ESGK / Falbygdens flygklubb
Henrik Svensson
070-521 00 93
henrik.svensson@segelflyget.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Lidköpings Airport ESGL / Lidköpings motorflygklubb
Jan-Anders Tingström
070-890 88 37
jatte.t@hotmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-IIN
C172
SE-MDN
C172
SE-KHY
C172
SE-UAO
Grob 109B
SE-UBK
SF25B
SE-ITY
PA25
SE-GVT
PA28
SE-FGU
B-121

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skövde flygplats / ESGR
Flygplatsvägen 8, 541 91 Skövde
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), LAPL, PPL, mörker, klassutbildning SEP(land), Aerobatic.
Falköpings flygplats / ESGK
Flygplatsen, 521 91 Falköping
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), LAPL, PPL, mörker, klassutbildning SEP(land), klassutbildning TMG, bogsering av segelflygplan, Aerobatic.
Lidköping Airport / ESGL
Hovby, 531 92 Lidköping
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), LAPL, PPL, mörker, klassutbildning SEP(land).
3 oktober 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Skövde, 3 oktober 2019
Signature
Tomas Kraft, företrädare
Signature
Tomas Kraft, skolchef
Signature
Tomas Kraft
Skövde, 3 oktober 2019