Skriv ut / Spara till pdf

hej

123123-1230

hej

123123123 – test@test.test

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
hej
1234567890
Test 123
test@test.test
Test, test
123123123
test@test.test
123123-1230
123123-1230
123123123
test@test.test
123123-1230
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, PPL
SE-123
Test123
Test
testvägen 123
Test

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
12 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Test, 12 oktober 2018
Test, test, företrädare
123123-1230, skolchef
Test, test
Test, 12 oktober 2018