Skriv ut / Spara till pdf

Private Pilot Aviation Academy

Lars-Inge Karlsson

Private Pilot Aviation Academy

0703020889 – larsinge11@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Private Pilot Aviation Academy
559029-7197
Flygfältsvägen 818 91 Valbo
pelle@pellepilot.com
Per Stensson
0708929068
pelle@pellepilot.com
19920417-3455
Lars-Inge Karlsson
0703020889
larsinge11@gmail.com
19580606-7632
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IXV
Cessna 172
Gävle Sandviken Flygplats, ESSK
Flygfältsvägen, 818 91 Valbo
LAPL, PPL

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 januari 2021

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Per Stensson, företrädare
Lars-Inge Karlsson, skolchef
Per Stensson
,