Skriv ut / Spara till pdf

rewrwerer

sdfdsfsdf

rewrwerer

gfgergr – dsfdsf@fgfg.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
rewrwerer
etewrwr
ewrrw
wrwer@dsfdsf.se
werwerer
werewr
werewr@sdfdsf.se
23123123
sdfdsfsdf
gfgergr
dsfdsf@fgfg.se
123123123
fwefewr
weewre
erewr
ewrer@fgg.se
PPL, Mörker
qwdwrw
wrwer

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
wrwerr
wefewr
wefew
27 december 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Bunkeflostrand, 5 december 2022
Signature
werwerer, företrädare
Signature
sdfdsfsdf, skolchef
Signature
werwerer
Bunkeflostrand, 5 december 2022