Skriv ut / Spara till pdf

test

test

test

test – test@test.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
test
test
test
test@test.se
test
test
test@test.se
123qwe
test
test
test@test.se
122 333
Mörker
wewer
wrwer
test
test
test

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
16 november 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 24 november 2023
Signature
test, företrädare
Signature
test, skolchef
Signature
test
Malmö, 24 november 2023