Skriv ut / Spara till pdf

jjlh

jhkjh

jjlh

ljh – hjh@h.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
jjlh
jljhljh
hhljh
hjh@h.se
hjhjhJH
ljh
hjh@h.se
jlhlh
jhkjh
ljh
hjh@h.se
jlhljh
LAPL, Mörker
SE-ABC
Cessna 172
hjh
jhkjh
kjh

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
4 oktober 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Hägersten, 4 oktober 2023
Signature
hjhjhJH, företrädare
Signature
jhkjh, skolchef
Signature
hjhjhJH
Hägersten, 4 oktober 2023