Skriv ut / Spara till pdf

Ny test igen

werewrwer

Ny test igen

34545435 – reter@rtret.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ny test igen
23124324534
adressen
ola@eborninterative.se
ewfewrewr
23432434
ewtet@werewr.se
1234214
werewrwer
34545435
reter@rtret.se
32432434
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad
5435345345
4543543534
en plass
13434
et43t3456t346

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
26 november 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 4 november 2019
Signature
ewfewrewr, företrädare
Signature
werewrwer, skolchef
Signature
ewfewrewr
Malmö, 4 november 2019