Skriv ut / Spara till pdf

Flygskolan-TS testar

Anneli Eklöf

Flygskolan-TS testar

55 – anneli.eklof@transportstyrelsen.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygskolan-TS testar
707070-5
Olai Kyrkoväg
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
Anneli Eklöf
070-999 2848
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
66
Anneli Eklöf
55
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
55
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Aerobatic
SE-xxx
xx
Norrköping
test
som ovan

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping, 18 oktober 2018
Signature
Anneli Eklöf, företrädare
Signature
Anneli Eklöf, skolchef