Skriv ut / Spara till pdf

Flygskolan-TS testar

Anneli Eklöf

Flygskolan-TS testar

55 – anneli.eklof@transportstyrelsen.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygskolan-TS testar
707070-5
Olai Kyrkoväg
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
Anneli Eklöf
070-999 2848
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
66
Anneli Eklöf
55
anneli.eklof@transportstyrelsen.se
55
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Aerobatic
SE-xxx
xx
Norrköping
test
som ovan

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping, 18 oktober 2018
Signature
Anneli Eklöf, företrädare
Signature
Anneli Eklöf, skolchef
Signature
Anneli Eklöf
Norrköping, 18 oktober 2018