Skriv ut / Spara till pdf

UFK

a

UFK

0 – jimmy.j.nilsson@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
UFK
55
Umeå
jimmy.j.nilsson@gmail.com
a
0
jimmy.j.nilsson@gmail.com
1
a
0
jimmy.j.nilsson@gmail.com
1
Aerobatic
se-abc
C
Umeå airport
Box 1
PPL, LAPL..

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
31 juli 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

u, 23 maj 2019
Signature
a, företrädare
Signature
a, skolchef
Signature
a
u, 23 maj 2019