Skriv ut / Spara till pdf

Internord flight training

Anders Gruvald

Internord flight training

0702717202 – tflyg.sweden@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Internord flight training
510418-6654
SE.DTO.0059
Vill även skola LAPL,
Gruvgränd 8 71830 Frövi
tflyg.sweden@gmail.com
Anders Gruvald
0702717202
tflyg.sweden@gmail.com
19510418-6654
Anders Gruvald
0702717202
tflyg.sweden@gmail.com
19510418-6654
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-LGL
Cessna 172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Karlskoga Flygplats
Flygplatsen,69135 Karlskoga
PPL,,teori,,mörker
19 januari 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Frövi, 19 januari 2021
Signature
Anders Gruvald , företrädare
Signature
Anders Gruvald , skolchef
Signature
Anders Gruvald
Frövi, 19 januari 2021