Skriv ut / Spara till pdf

Flygteoriskolan AB

Ulf Gelberg

Flygteoriskolan AB

0708-366825 – info@flygteoriskolan.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteoriskolan AB
556384-6087
c/o Ulf Gelberg
info@flygteoriskolan.se
Ulf Gelberg
0708-366825
info@flygteoriskolan.se
680515-4058
Ulf Gelberg
0708-366825
info@flygteoriskolan.se
680515-4058
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad
ESOW Västerås Flygplats, Hässlö Flygförening
Hässlögatan 10, 721 31 Västerås
PPL(A) + PPL(A) bridge + PPL(H) + PPL(H) bridge teorikurser

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 juli 2024

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Västerås, 19 juni 2024
Signature
Ulf Gelberg, företrädare
Signature
Ulf Gelberg, skolchef
Signature
Ulf Gelberg
Västerås, 19 juni 2024