Skriv ut / Spara till pdf

Kiruna Flygklubb

Verner Björnström

Kiruna Flygklubb

+46705955357 – kfkskol@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kiruna Flygklubb
897300-1962
c/o Peter Fankki Tvärgatan 4A 981 37 Kiruna
thomas@jatko.se
Thomas Jatko
+46705544889
thomas@jatko.se
19680417-8918
Verner Björnström
+46705955357
kfkskol@gmail.com
19460309-9070
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Sjöflyg
SE-LGF
Cessna 172
SE-ECZ
PA-18

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kiruna flygplats
Flygfältsvägen 11
LAPL(A), PPL(A) Flygteori LAPL(A) PPL(A)
Sjöflyghamn
Kippniemi udden
Sjöskolning
15 oktober 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kurravaara, 10 februari 2024
Signature
Thomas Jatko, företrädare
Signature
Verner Björnström, skolchef
Signature
Thomas Jatko
Kurravaara, 10 februari 2024