Skriv ut / Spara till pdf

Borås Flygklubbs Flygskola

Linus Petterson Pellby

Borås Flygklubbs Flygskola

0739182545 – Ht@borasflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygklubbs Flygskola
864500-0996
Vindgatan 7, 50464 Borås
flygskola@borasflygklubb.se
Conny Larsson
0736579475
Representant@borasflygklubb.se
860306-5650
Linus Petterson Pellby
0739182545
Ht@borasflygklubb.se
840513-5552
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOE
P28A
SE-KVM
C77R
SE-MGA
SIRA

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygplats
Vindgatan 7, 50464 Borås
Flygteori, PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP
3 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Borås, 3 september 2018
Signature
Conny Larsson, företrädare
Signature
Linus Petterson Pellby, skolchef
Signature
Conny Larsson
Borås, 3 september 2018