Skriv ut / Spara till pdf

Luleå-Boden Flygklubb

Gunnar Pettersson

Luleå-Boden Flygklubb

070-557 20 94 – o.g.pettersson@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Luleå-Boden Flygklubb
8979000-9612
Box 98, 971 04 Luleå
skolning@lbfk.com
Robert Grenemark
070-363 05 10
robert.grenemark@telia.com
840725-8956
Gunnar Pettersson
070-557 20 94
o.g.pettersson@gmail.com
540401-1511
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-MDE
Cessna 172
SE-LUZ
Cessna 172
SE KGE
Husky A-1

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Luleå-Kallax flygplats
Luftfartsvägen (Platta 10)
Flygteori och flygskolning
1 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Luleå,
Robert Grenemark, företrädare
Gunnar Pettersson, skolchef
Robert Grenemark
Luleå,