Skriv ut / Spara till pdf

Nyköpings Flygklubb

Stefan Lindh

Nyköpings Flygklubb

073-672 87 87 – stefanbl@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nyköpings Flygklubb
819000-4914
SE.DTO.0047
Byte av utbildningsansvarig
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
390129-0696
Stefan Lindh
073-672 87 87
stefanbl@hotmail.com
630413-6994
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MHT
PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skavsta
Skavsta
Flygskolning, LAPL/PPL teoriutbildning PPL mörkerbehörighet
10 april 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Nyköping, 10 april 2019
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Stefan Lindh, skolchef
Signature
Börje Norell
Nyköping, 10 april 2019