Skriv ut / Spara till pdf

Nordic Aerobatic Center AB

Patrik Sjöberg

Nordic Aerobatic Center AB

073-956 33 82 – patrik@nordicaerobatics.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nordic Aerobatic Center AB
559100-6274
Furuhällsvägen 4, 196 40, Kungsängen
patrik@nordicaerobatics.se
Patrik Sjöberg
073-956 33 82
patrik@nordicaerobatics.se
820517-0411
Patrik Sjöberg
073-956 33 82
patrik@nordicaerobatics.se
820517-0411
Aerobatic
SE-MIF
CAP10
SE-IKN
Robin 2160

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sundbro flygfält
Sundbro 423 Bälinge
Aerobatic
1 februari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Uppsala, 31 januari 2019
Signature
Patrik Sjöberg, företrädare
Signature
Patrik Sjöberg, skolchef