Skriv ut / Spara till pdf

Nordic Aerobatic Center AB

Patrik Sjöberg

Nordic Aerobatic Center AB

073-956 33 82 – patrik@nordicaerobatics.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nordic Aerobatic Center AB
559100-6274
Furuhällsvägen 4, 196 40, Kungsängen
patrik@nordicaerobatics.se
Patrik Sjöberg
073-956 33 82
patrik@nordicaerobatics.se
820517-0411
Patrik Sjöberg
073-956 33 82
patrik@nordicaerobatics.se
820517-0411
Aerobatic
SE-MIF
CAP10
SE-IKN
Robin 2160

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sundbro flygfält
Sundbro 423 Bälinge
Aerobatic
1 februari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Uppsala, 31 januari 2019
Signature
Patrik Sjöberg, företrädare
Signature
Patrik Sjöberg, skolchef
Signature
Patrik Sjöberg
Uppsala, 31 januari 2019