Skriv ut / Spara till pdf

Piteå Flygklubb

Johan Norberg

Piteå Flygklubb

073-8010343 – johan@pitea-flygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Piteå Flygklubb
898800-3979
SE.DTO.0009
Ändring i flygplansflottan. Borttagande av baseringsort. Uppdaterade LO i LAPL/PPL-teori.
Box 75, 941 22 Piteå
kontakt@pitea-flygklubb.se
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
8503149018
Johan Norberg
073-8010343
johan@pitea-flygklubb.se
8503149018
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-FAO
Piper PA28-140

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-LXV
Champion 7ECA
Piteå Flygplats
Flygfältsvägen 99, Piteå
LAPL, PPL, SEP, Avancerad flygning
1 februari 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Piteå, 1 februari 2022
Signature
Johan Norberg, företrädare
Signature
Johan Norberg, skolchef
Signature
Johan Norberg
Piteå, 1 februari 2022