Skriv ut / Spara till pdf

Airex Aviation AB

Petter Tömte Ottesen

Airex Aviation AB

+ 47 480 68 757 – petterottesen87@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Airex Aviation AB
559282-1093
Vasserudsvägen 3 , 68534 TORSBY
airexaviation@gmail.com
Per Sture Ottesen
+ 47 905 77 905
airexaviation@gmail.com
111151-1331
Petter Tömte Ottesen
+ 47 480 68 757
petterottesen87@gmail.com
19830411
LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
LN -RTK
Grumman A5A
Torsby Flygplats
Vasserudsvägen 3 , 68534 TORSBY
LAPL (A) - PPL (A ) - Mörker - Klassutbildning SEP (land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 januari 2021

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Torsby,
Per Sture Ottesen, företrädare
Petter Tömte Ottesen, skolchef
Per Sture Ottesen
Torsby,