Skriv ut / Spara till pdf

Halmstad Flygklubb

Roland Ratamaa

Halmstad Flygklubb

0706294335 – roland.ratamaa@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Halmstad Flygklubb
8492006054
Gamla Kustvägen 2, 30241 Halmstad
info@halmstadflygklubb.se
Roland Ratamaa
0706294335
roland.ratamaa@telia.com
590925-9078
Roland Ratamaa
0706294335
roland.ratamaa@telia.com
590925-9078
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MEY
EVSS Sportstar
SE-KSM
Piper Pa 28
SE-MNK
Bristell B23-915

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMT Halmstad flygplats
Gamla kustvägeb 2, 30241 Halmstad
Flygteori LAPL(A) / PPL(A)-Lekrionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP(land)
1 december 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Halmstad, 12 juni 2024
Signature
Roland Ratamaa, företrädare
Signature
Roland Ratamaa, skolchef
Signature
Roland Ratamaa
Halmstad, 12 juni 2024