Skriv ut / Spara till pdf

Borås Flygklubbs Flygskola

Linus Pettersson Pellby

Borås Flygklubbs Flygskola

0739-182545 – ht@borasflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygklubbs Flygskola
864500-0996
SE.DTO.0012
Tillägg av deklaration för distansutbildning.
Vindgatan 7, 50464 Borås
flygskola@borasflygklubb.se
Johan Svanberg
0707945920
representant@borasflygklubb.se
19740909-1431
Linus Pettersson Pellby
0739-182545
ht@borasflygklubb.se
19840513-5552
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOE
P28A

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KVM
C77R
SE-MGA
SIRA
SE-FCO
P28A
Borås Flygplats (ESGE)
Vindgatan 7, 50464 Borås
Flygteori, PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP.
23 september 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Borås, 23 september 2020
Signature
Johan Svanberg, företrädare
Signature
Linus Pettersson Pellby, skolchef
Signature
Johan Svanberg
Borås, 23 september 2020