Skriv ut / Spara till pdf

Varberg flygskola

Fredrik Nilsson

Varberg flygskola

0709925316 – avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Varberg flygskola
849600-1572
Getterövägen 2, 432 93 Varberg
info@varbergsflyg.se
Anders Blixt
0706834173
blixtmasters@icloud.com
440823-5556
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
ESGM
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
ESGM
Biträdande utb ansvarig, Peter Priver
0768475761
peter.411476@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG
lkv
mec
kmz
ben
urt
iit
gtl
kuv
ESGV
Getterövägen 2
LAPL, PPL, NQ, TMG med tillhörande teori

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
27 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

VARBERG, 26 september 2018
Anders Blixt, företrädare
Fredrik Nilsson, skolchef