Skriv ut / Spara till pdf

Eskilstuna Motorflygklubb

Christer Tallgren

Eskilstuna Motorflygklubb

070-8383587 – christer@tallgren.net

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eskilstuna Motorflygklubb
818000-5798
Eskilstuna Flygplats, Flygbasvägen 11, 635 06 Eskilstuna
info@emfk.se
Tom Eriksson
070-6516344
tom-eriksson@hotmail.se
19870817-1650
Christer Tallgren
070-8383587
christer@tallgren.net
19810423-1611
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LDU
Piper PA28-181 Archer III
SE-ICV
Piper PA28-181 Archer II

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eskilstuna Flygplats
Flygbasvägen 11, 635 06 Eskilstuna
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
1 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Eskilstuna,
Tom Eriksson, företrädare
Christer Tallgren, skolchef