Skriv ut / Spara till pdf

Landskrona Flygklubb

Jan Sjöström

Landskrona Flygklubb

0708-20 75 25 – jan@seastream.nu

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Landskrona Flygklubb
SE.DTO.0008
Box 92, 261 22 Landskrona
jan@seastream.nu
Gösta Larsson
0768-22 71 53
32navigator@gmail.com
401013-4536
Jan Sjöström
0708-20 75 25
jan@seastream.nu
690911-3976
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-FZY
C172
SE-FZS
C172
SE-MLF
C172
SE-EIH
PA18

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Enoch Thulins Flygplats
Box 92, 261 22 Landskrona
Flygteori och praktisk utbildning till LAPL/PPL, Mörker, Klassutbildning, Bogserförarutbildning
3 september 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

STRÖVELSTORP, 6 oktober 2023
Signature
Gösta Larsson, företrädare
Signature
Jan Sjöström, skolchef
Signature
Gösta Larsson
STRÖVELSTORP, 6 oktober 2023