Skriv ut / Spara till pdf

Back2Basics Flight Training

Niklas Larsson

Back2Basics Flight Training

073-0707410 – larsson.n89@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Back2Basics Flight Training
559179-7617
Gamla Enköingsvägen 182, 174 64, Sundbyberg
larsson.n89@gmail.com
Niklas Larsson
073-0707410
larsson.n89@gmail.com
19891101-4838
Niklas Larsson
073-0707410
larsson.n89@gmail.com
19891101-4838
Eskilstuna
Niklas Larsson(samma)
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-BEK
Piper PA-12 Super Cruiser

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SP-KKK
Piper PA32-300 Cherokee Six
Håtuna Flygfält
Håtuna Kyrkväg 3, 197 92, Bro
LAPL, Klassutbildning, Teori
Eskilstuna/Kjula Flygplats
Night Rating
15 november 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Sundbyberg, 14 november 2018
Signature
Niklas Larsson, företrädare
Signature
Niklas Larsson, skolchef
Signature
Niklas Larsson
Sundbyberg, 14 november 2018