Skriv ut / Spara till pdf

Back2Basics Flight Training

Niklas Larsson

Back2Basics Flight Training

073-0707410 – larsson.n89@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Back2Basics Flight Training
559179-7617
Gamla Enköingsvägen 182, 174 64, Sundbyberg
larsson.n89@gmail.com
Niklas Larsson
073-0707410
larsson.n89@gmail.com
19891101-4838
Niklas Larsson
073-0707410
larsson.n89@gmail.com
19891101-4838
Eskilstuna
Niklas Larsson(samma)
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-BEK
Piper PA-12 Super Cruiser

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SP-KKK
Piper PA32-300 Cherokee Six
Håtuna Flygfält
Håtuna Kyrkväg 3, 197 92, Bro
LAPL, Klassutbildning, Teori
Eskilstuna/Kjula Flygplats
Night Rating
15 november 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Sundbyberg, 14 november 2018
Signature
Niklas Larsson, företrädare
Signature
Niklas Larsson, skolchef