Skriv ut / Spara till pdf

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

Lennart Eriksson

Ovansiljans Flygklubbs Flygskola

070-2202268 – tslennart@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ovansiljans Flygklubbs Flygskola
884401-2537
Box 157, 79351 Mora
tslennart@gmail.com
Lennart Eriksson
070-2202268
tslennart@gmail.com
6011267215
Lennart Eriksson
070-2202268
tslennart@gmail.com
6011267215
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker
SE-GNN
PA-28
S-GPL
PA-28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESKM
Hållholsvägen 10, 79292 Mora
Alla
20 mars 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Mora, 6 mars 2019
Signature
Lennart Eriksson, företrädare
Signature
Lennart Eriksson, skolchef
Signature
Lennart Eriksson
Mora, 6 mars 2019