Skriv ut / Spara till pdf

test

dsfsdfq

test

324234 – test@test.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
test
13123213
seewrewr
eewrer@etret.se
wewqewq
efewr
wrwr@ere.se
353535
dsfsdfq
324234
test@test.se
2123213
Aerobatic
3wrwrwer
ewrewr
ewewte
ewfew
eew

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
24 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 17 februari 2022
Signature
wewqewq, företrädare
Signature
dsfsdfq, skolchef
Signature
wewqewq
Malmö, 17 februari 2022