Skriv ut / Spara till pdf

Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb

Tomas Kraft

Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb

070-853 13 82 – kraft.tomas@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skaraborgs flygskola / Skövde motorflygklubb
866601-2136
SE.DTO.0028
Borttagning av flygplan SE-MDN Borttagning av flygplan SE-UBK Borttagning av flygplan SE-ITY Införande av flygplan SE-MMA Uppdatering av mörker utbildning regelverk
Flygplatsvägen 8, 541 91 Skövde
kraft.tomas@gmail.com
Tomas Kraft
070-853 13 82
kraft.tomas@gmail.com
19610422-5971
Tomas Kraft
070-853 13 82
kraft.tomas@gmail.com
19610422-5971
Falköpings flygplats ESGK / Falbygdens flygklubb
Henrik Svensson
070-521 00 88
henrik.svensson@segelflyget.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Lidköping Airport ESGL / Lidköpings motorflygklubb
Jan-Anders Tingström
070-890 88 37
jatte.t@hotmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-IIN
C172
SE-MMA
C172
SE-KHY
C172
SE-UAO
Grob 109B
SE-GVT
PA28
SE-FGU
B-121
Skövde flygplats / ESGR
Flygplatsvägen 8, 541 91 Skövde
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), LAPL, PPL, mörker, klassutbildning SEP(land), Aerobatic.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Falköpings flygplats / ESGK
Flygplatsen, 521 91 Falköping
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), LAPL, PPL, mörker, klassutbildning TMG, klassutbildning SEP(land), bogsering av segelflygplan, Aerobatic.
Lidköpings Airport ESGL / Lidköpings motorflygklubb
Hovby, 531 92 Lidköping
Flygteori LAPL(A) / PPL(A), PPL(A), LAPL(A), mörker, klassutbildning SEP(land).
25 juni 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Skövde, 25 juni 2021
Signature
Tomas Kraft, företrädare
Signature
Tomas Kraft, skolchef
Signature
Tomas Kraft
Skövde, 25 juni 2021