Skriv ut / Spara till pdf

uhg

khg

uhg

hkg – kjh@h.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
uhg
k
kjh
kjh@h.se
hkgkg
kg
kjh@h.se
lkhg
khg
hkg
kjh@h.se
khg
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-ABC
Cessna 172
jhh
ljh
lh

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
3 oktober 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Hägersten, 3 oktober 2023
Signature
hkgkg, företrädare
Signature
khg, skolchef
Signature
hkgkg
Hägersten, 3 oktober 2023