Skriv ut / Spara till pdf

Gästrike Flygskola

Lars Sveding

Gästrike Flygskola

070-342 45 27 – lars.sveding@me.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Gästrike Flygskola
885500-3243
Västra Gästrike Flygklubb, Norvägen 37, 812 90 Storvik
lars.sveding@me.com
Lars Sveding
070-342 45 27
lars.sveding@me.com
19660807-7555
Lars Sveding
070-342 45 27
lars.sveding@me.com
19660807-7555
ESSK - Rörberg
Gary Hayes
073-406 28 41
hayes_g@hotmail.co.uk
ESOL - Storvik
Lars Sveding
070-342 45 27
lars.sveding@me.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-LXR
Piper PA-28
SE-GPL
Piper PA-28
SE-IXV
Cessna C172
ESOL - Storvik
Norvägen 37,
LAPL, PPL, Mörker, SEP
ESSK - Rörberg
Rörberg, 818 91 Valbo
LAPL, PPL, Mörker, SEP
1 juli 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Storvik, 1 juli 2022
Signature
Lars Sveding, företrädare
Signature
Lars Sveding, skolchef
Signature
Lars Sveding
Storvik, 1 juli 2022