Skriv ut / Spara till pdf

Halmstad Flygklubb

Roland Ratamaa Thein

Halmstad Flygklubb

+46706294335 – roland.ratamaa@icloud.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Halmstad Flygklubb
849200-6054
Flygplatsen Halmstad, 30241 Halmstad
info@halmstadflygklubb.se
Roland Ratamaa Thein
+46706294335
roland.ratamaa@icloud.com
590925-9078
Roland Ratamaa Thein
+46706294335
roland.ratamaa@icloud.com
590925-9078
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MEY
EVSS, Sportstar
SE-KSM
Piper PA28
SE-KFL
Piper Pa28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMT, Halmstad City Airport.
30241 Halmstad
Flygteori LAPL(A)/PPL(A)-Lektionsbaserad, PPL, SEPL, Mörker
1 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Halmstad, 30 september 2018
Signature
Roland Ratamaa Thein, företrädare
Signature
Roland Ratamaa Thein, skolchef
Signature
Roland Ratamaa Thein
Halmstad, 30 september 2018