Skriv ut / Spara till pdf

Östra Sörmlands Flygklubb

Lennart Jonsson

Östra Sörmlands Flygklubb

0705-821645 – lennart_jonsson@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Östra Sörmlands Flygklubb
8190004054
SE.DTO.0029
Ny uteflygplats
Box 78, 642 21 Gnesta
info@osfk.se
Ossi Mörnesten
0705-716151
ossi@mornesten.se
560724-1154
Lennart Jonsson
0705-821645
lennart_jonsson@telia.com
450121-1272
ESSU
Niklas Larsson
0730-707410
larsson.n89@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-MLT
PA28-181
SE-KTU
PA28-181
SE-KBT
Christen Husky
SE-URG
TC100 Superdimona
Vängsö flygplats (ESSZ)
Vängsö/Gnesta
3 november 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Gnesta, 3 november 2020
Signature
Ossi Mörnesten, företrädare
Signature
Lennart Jonsson, skolchef
Signature
Ossi Mörnesten
Gnesta, 3 november 2020